Monday, 5 October 2009

Thư Viện Tiếu LùnThư Viện Tiếu Lùn lên mạng gần chục năm nay, hiện có khoảng 3 vạn tựa tài liệu tiếng Việt đủ mọi thể loại, phần lớn là tác phẩm văn học, từ nhiều nguồn trong và ngoài nước. Việc tải tài liệu hoàn toàn miễn phí, nhưng giới hạn 10 tựa/1 giờ. Nếu độc giả gửi thư viện 30 euro, thư viện sẽ "biếu" lại 3 đĩa DVD chứa toàn bộ tài liệu của thư viện.

No comments:

Post a Comment